Företagsfoto Malmö

  Företagsfoto och personalfoto Malmö

Bilder till företagsidkort, ID-06, CW, hemsidor och företagspresentationer av enstaka medarbetare eller gruppbilder fotograferar jag antingen ute på företaget, i utomhusmiljö eller i ateljén. Bilderna levereras antingen som filer eller som bilder eller både och.

Ring 040-930070 eller mejla polyfoto@telia.com så får du ett pris för just ditt företags behov av bilder.

Gittan Facebook